Prekliči

Kaj je naravna ostrina?
V notnem zapisu je naravni znak (♮) naključni znak, ki se uporablja za preklic ploskega ali ostrega iz prejšnje note ali podpisa ključa.Kaj pomeni, če...
Prekliči opredelitev kulture
Kaj pomeni odpoved kulture?Kaj pomeni nekoga odpovedati?Kaj je preklic Culture Urban Dictionary?Kaj pomeni odpoved kulture?Odpovedana kultura ali kult...