Retorično

Kaj določa, v katerem načinu ste?
Kako prepoznate retorične načine?Kaj je 8 retoričnih načinov?Kaj je devet retoričnih načinov?Koliko je retoričnih načinov?Kako prepoznate retorične na...
Retorični načini
Retorični načini (znani tudi kot načini diskurza) opisujejo raznolikost, konvencije in namene glavnih vrst jezikovne komunikacije, zlasti pisanja in g...
Pripovedovanje v retoričnem načinu
Pripovedovanje je pisanje, ki pripoveduje zgodbo s pripovedovanjem dogodkov. Pripovedno pisanje pogosto uporablja opisno pisanje za pomoč pri vzpostav...
Retorične zmote
Retorične zmote ali zmote argumentov ne dopuščajo odprte, dvosmerne izmenjave idej, od katerih so odvisni smiselni pogovori. Namesto tega bralca motij...
Retorično vprašanje slogovna naprava
Opredelitev retoričnega vprašanja Retorično vprašanje se postavi le za učinek ali za poudarek na neki točki, o kateri se razpravlja, kadar ni pričakov...