Neprekinjeno

Kakšna je splošna terminologija za stalne spremembe?
Kaj je beseda za neprekinjeno?Je dinamičnost beseda?Kaj je FC matematika?Kaj pomeni, če je funkcija neprekinjena?Kaj je beseda za neprekinjeno?Nekater...
Definicija stalne funkcije
Kaj pomeni neprekinjena funkcija?Kaj je primer neprekinjene funkcije?Kako veste, ali je funkcija neprekinjena?Kakšna je formalna opredelitev neprekinj...
Funkcija neprekinjeno v intervalu
Funkcija naj bi bila neprekinjena v intervalu, ko je funkcija definirana v vsaki točki tega intervala in ni podvržena prekinitvam, skokom ali prekinit...
Kontinuiteta in diferenciabilnost
Kako je kontinuiteta povezana z diferenciabilnostjo?Kaj je kontinuiteta in diferenciacija?Kako veste, ali je neprekinjeno ali ločljivo?Kako je kontinu...