Cent

Pretvorba hercev v centov
Cent je bil uveden kot enota, ki nam omogoča, da izračunamo in upoštevamo, kar smo slišali, z uporabo logaritmične lestvice. Ko izračunamo s to logari...