Skupaj

Žar v različnih časovnih podpisih

Žar v različnih časovnih podpisih

Žar v različnih časovnih podpisih

kako so v nihajnem zapisu zapisane nepremišljene note?
Kako je swing zapisan v glasbi?Kako delujejo swing osme note in kako se razlikujejo od ravnih osmih?Kakšna je razlika med swingom in naravnim ritmom?K...
Razvoj glasbene oblike v glasbi sredi devetnajstega-začetka dvajsetega stoletja
Kako se je glasba spremenila od 19. stoletja do 20. stoletja?Kakšen je razvoj glasbe v 20. stoletju?Nekateri najpomembnejši glasbeni razvoj poznega 20...
Ali pop glasba kdaj uporablja modulacijo?
Pop glasba preprosto ne uporablja tehnik, kot je razloženo. Pop glasbenik, ki je bil dobro glasbeno izobražen in je želel uporabiti modulacijo, bi ga ...